Welkom bij Praktijk Oud-Zuid

Praktijk Oud-Zuid is een integrale gezondheids­praktijk. Integrale gezondheidszorg slaat een brug tussen reguliere en complementaire geneeskunde en streeft naar een combinatie van het beste van beide. Ik werk om die reden, met een zogenoemde holistische visie om uw gezondheid te verbeteren, waarbij alle aspecten die uw welzijn beïnvloeden aan bod komen. Dat betekent ook lichaam, geest en alles wat je erin stopt, zien als één geheel. Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden en onze gezondheid hangt daarmee samen.

Er wordt de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werkzaamheid van middelen op natuurlijke basis. De reden hiervoor is, is dat reguliere middelen soms teveel bijwerkingen hebben en vaak niet tot blijvende gezondheid leiden. Daarnaast willen patiënten het liefst zo min en zo kort mogelijk met chemische middelen behandeld worden. Men raakt dus steeds meer overtuigd van het feit dat er een andere aanpak nodig is binnen de gezondheidszorg. Praktijk Oud Zuid houdt de ontwikkelingen op het gebied van (wetenschappelijk- en empirisch onderzoek naar) natuurlijke middelen nauwkeurig bij en schrijft bij voorkeur die middelen voor, waarvoor inmiddels een bewezen onderbouwing is.

Wat wordt er vergoed?

Een consult gaat niet ten koste van het eigen risico en er is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Ik ben als therapeut aangesloten bij de be­roeps­vereniging NWP. Als u aanvullend verzekerd bent worden behandelingen van praktijk Oud-Zuid volledig (of deels) vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit het alternatieve geneeswijzen pakket. Klik hier voor een overzicht voor de vergoedingen per zorgverzekeraar. U krijgt na ieder consult een declaratie mee, die u kunt indienen bij de zorg­verzekeraar. Graag uw zorgverzekeraarspasje meenemen naar het eerste consult.

  • Ik was tijdens de Open Dag van De Roos bij jou voor een iris scan. Ben nog steeds onder de indruk van wat je allemaal verteld hebt.

    B.v.A
  • Door de combinatie van praten en ervaren, in de vorm van meditatie en mindfulness, heb ik de kennis die ik intellectueel opdeed bij Natasja heel snel om kunnen zetten in gevoelsmatig weten. Ervaring in de praktijk opdoen en ‘oefenen’ met Natasja aan mijn zijde, heeft mij mijn intuïtie en daarmee een hele waardevolle autonomie weer terug doen vinden. Het was heerlijk om bij Natasja, naast huilen en serieuze gesprekken, ook smakelijk te kunnen lachen.

    D. B.