EsTeck-scan

Het eerste onderzoek met het EsTeck systeem betreft het scannen van het lichaam met een apparaat genaamd “de EsTeck”. Hiermee wordt een elektrische meting gedaan die een plaatje oplevert van uw lichaam, inclusief hart en vaatstelsel. De informatie die we hiermee verkrijgen is zeer compleet. Tekorten aan mineralen, hartzwakte, weerstandszwakte kunnen we allemaal met deze meting vaststellen.

Controle op behandeling

Met deze meting kunnen we bij de controle ook vergelijkingen maken en de resultaten van de behandeling zien. Bij de EsTeck meting legt de patiënt handen en voeten op een geleidende plaat en krijgt de patiënt twee 'pads' op het hoofd. Vervolgens meet het EsTeck-systeem uw complete lichaam. Door deze apparatuur is het mogelijk om in een zeer vroeg stadium verstoringen in het functioneren van cellen op te merken, zodat een aandoening in een nog vroege fase van ontwikkeling kan worden bijgestuurd.

Wat toont de EsTeck-scan aan?

 • Functionele analyse en metingen van verschillende organen, klieren en weefsels
 • De schattingen van de lichaamsamenstelling en BMI-waarde (lengte, gewicht, water en vetverhouding)
 • Biochemische waarden met betrekking tot bloedwaarden
 • Neurotransmitters statistische grafiek (o.a. dopamine, serotonine)
 • Acidose en alkalose: zuurgraad in het lichaam (totaal van de organen)
 • Oxidatieve stress (vrije radicalen die bepalen het tempo van lichaamsveroudering en zuurstofopname in weefsel)
 • Cellulaire mitochondriale activiteit (energie-centrale van de cel)
 • Statistische analyse van risicofactoren
 • Voorstellen voor eventuele aanvullende onderzoeken
 • Bloeddruk en hartslag
 • Schatting van de neuronale exciteerbaarheid: (over)prikkeling van de hersenen

Ruimte tussen lichaamscellen

Verzuring (acidose) is in de ruimte tussen de lichaamscellen een veelvoorkomend probleem en zorgt voor schade aan de celwanden. Die functioneren daardoor minder goed. Opname en uitwisseling van voedingsstoffen wordt bemoeilijkt en uitscheiden van afvalstoffen verhinderd met een scala aan klachten tot gevolg.