Iriscopie

Iriscopie is een methode om inzicht te krijgen in uw conditie. De iris geeft informatie over de aanleg van iemand, waarmee wordt bedoeld het totaal van de sterke en minder sterke kenmerken van een individu. Door aan onze fysieke vitaliteit preventief aandacht te geven, is het mogelijk om gezondheidsklachten te voorkomen.

Kracht van het individu

De iris laat zien waar de sterke eigenschappen liggen en waar de kwetsbaarheden. Met iriscopie kijken we hoe iemand in het leven staat, wat de valkuilen zijn en wat de kracht is van het individu.