Disclaimer

Praktijk Oud-Zuid en Natuurgeneeskunde onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de na­tuur­ge­nees­kun­de en moeten als aanvulling op de reguliere medische verrichtingen, be­han­de­lin­gen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. Praktijk Oud-Zuid en Na­tuur­ge­nees­kun­de zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. Praktijk Oud Zuid en Natuurgeneeskunde zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Praktijk Oud-Zuid en Natuurgeneeskunde is echter niet aansprakelijk voor enige di­rec­te of in­di­rec­te schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten wor­den ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts be­doeld als informatie. Het kan voorkomen dat er wordt gerefereerd naar websites van derden; voor de inhoud hiervan kunnen wij vanzelfsprekend niet verantwoordelijk worden gehouden. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Nederlands recht is van toepassing.