ADHD

Aandachtstekort, hyperactiviteit, vergeetachtigheid, niet goed kunnen begrijpen wat er om je heen gebeurt, ongeduld, spullen kwijtraken, rusteloosheid, zeer veel praten en anderen niet laten uitpraten, impulsiviteit, niet goed begrijpen wat er van je wordt gevraagd, moeite met wachten, verstoren van de bezigheden van anderen, dromerig en verstrooid, chaotisch, onhandig, duf gevoel in het hoofd, dwingend, moeilijk hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden, slecht tijdsbesef, fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar wanneer dat niet gewenst is, vaak ruzie met anderen, bij gebrek aan structuur je overweldigd voelen, moeite met het verrichten van taken die denkwerk vereisen...

Achtergrond

ADHD komt bij 1-3% van de kinderen voor. Bij jongens komt het 3x vaker voor dan bij meisjes. ADHD is voor een groot deel erfelijk bepaald. Lagere sociaal- economische status, emotionele verwaarlozing en opgroeien in de stad zijn allemaal gerelateerd aan hyperactiviteit. Veel voorkomende problemen naast ADHD zijn een vertraagde taalontwikkeling, leerproblemen, een IQ onder de 100, moeite met sociale contacten en agressief gedrag. De helft van de kinderen met ADHD houdt klachten tot in de volwassen leeftijd. Alcohol- en drugsmisbruik komen op volwassen leeftijd vaker voor als er eerst sprake was van ADHD.

Meditatie

Duidelijke structuur en afspraken over gedrag zijn nodig om de hyperactiviteit en impulsiviteit te reguleren. Gedragstherapie kan hierbij helpen. Beloning voor goed gedrag helpt vaak om gewenst gedrag te stimuleren en ‘tot tien tellen’ helpt de impulsiviteit te verminderen. Remedial teaching kan helpen bij leerproblemen maar soms is plaatsing op speciaal onderwijs beter.

Meditatie, ademhalingsoefeningen en ontspannings'spelletjes' gedurende 20 minuten per dag, hebben ook bij kinderen een positief effect op de functie van de hersenen en bevordert de mentale rust. Met orthomoleculaire therapie, zoals visoliecapsules, L-Glutamine of Mucuna Pruriens kan het zenuwstelsel worden ondersteund. Voeding en de kwaliteit van de darmfunctie hebben een effect op het denkvermogen en de gemoedstoestand. Onderzoek heeft aangetoond dat het individueel aangepaste RED-dieet tot grote gedragsverbeteringen leid. Bij ADHD en Voeding kun je hier meer over lezen.